Home > Insektopedia > Mrówki

Mrówki

 

Mrówki (Formicidae) to rodzina społecznych owadów , które, podobnie jak osy i pszczoły, należą do rzędu Hymenoptera. Mrówki osiagnęły duży sukces ewolucyjny. Obecnie zostało sklasyfikowanych ponad 12.000 gatunków, ale szacuje się, że istnieje ich ponad 14.000. Mrówki można łatwo rozpoznać dzięki czułkom i trzysekcyjnej budowie odwłoka, przwężonego w środkowej części.

Mrówki przechodzą pełnen cykl rozwojowy, od stadium jaja przez larwę i poczwarkę (w tym stanie, niektóre owijają się w kokon, a inne nie), ostatecznie stają się dorosłymi osobnikami. W stadium larwalnym mrówka jest całkowicie bezradna, ponieważ nie ma kończyn i musi być pod opieką innych dorosłych mrówek. Różnica pomiędzy królową a robotnicami oraz pomiędzy robotnicami z różnych kast (gdy takie istnieją) wynika z rodzaju żywności otrzymywanej w stadium larwalnym. Zarówno larwy jak i poczwarki muszą być utrzymane w odpowiedniej  temperaturze i wilgotności, które zapewniają im odpowiedni wzrost. Dlatego właśnie dorosłe mrówki często przenoszą je między różnymi komorami w mrowisku, w poszukiwaniu najlepszych warunków. Kolonie mrówek żyją w gniazdach. Wiele gatunków gnieździ się na ziemi, inne w drewnie, takim jak stare pnie drzew, słupy lub nawet budynki. Gniazda chronią je przed wrogami i pozwalają na przechowywanie żywności w celu sprostania zmianom pogody.

Mrówki tworzą złożoną strukturę spoleczną i tworzą kolonie, które składają się głównie ze bezpłodnych samic bez skrzydeł, które tworzą kastę robotnic, żołnierzy i innych wyspecjalizowanych grup. W mrowisku znajdują się również płodne samce i jedna lub więcej płodnych samic, zwanych królowymi. Każda klasa wykonuje określoną funkcję. W tej hierarchii istnieją dwie główne kasty: rozpłodnicy, tacy jak królowe, zajmują się znoszeniem jaj; robotnice przynoszą jedzenie, opiekują się królową i bronią kolonii. To specjalizacja podobna do ludzkich podziałów, aby zapewnić przetrwanie. Mrówki są tak bardzo uspołecznione, że nawet jedzą w grupach: przekazują sobie pokarm "z ust do ust". Robotnice karmią larwy białkiem i wodą, a te z kolei przekształcają je w węglowodany, które sa pokarmem dla dorosłych osobników. Jest to możliwe dzięki złożonemu systemowi komunikacyjnemu, który pozwala im wykonywać wszystkie czynności związane z budową gniazd, poszukiwaniu jedzenia, obroną kolonii i opieką nad młodymi.

Mrówki rozwijają się w większości ekosystemów i szacuje się, że mogą one stanowić 15-25 procent biomasy zwierząt lądowych.

Społeczeństwa mrówek mają podział pracy, komunikację między osobnikami i zdolność do rozwiązywania złożonych problemów.

Wiele kultur ludzkich wykorzystuje mrówki jako żywność, a także jako surowiec do wytwarzania leków i podczas rytuałów.

Młoda robotnica spędza pierwsze dni swojego dorosłego życia opiekując się królową i larwami. Następnie jest promowana do wykonywania zadań wykopywania korytarzy i konserwacji mrowiska, a później do obrony gniazda i gromadzenia żywności.

Królowe mogą żyć do 30 lat, podczas gdy robotnice żyją od 1 do 3 lat. Samce żyją tylko przez kilka tygodni.

Wszystkie kolonie mrówek zawierają jedną lub kilka królowych (płodne samice, które produkują jaja) i robotnice (bezpłodne samice).

Większość mrówek zostawia ślad feromonów wydzielanych przez gruczoły na odwłoku, który może być śledzony przez inne mrówki.

Tylko samice rodzą się z zapłodnionych jaj (te samice są zwykle bezpłodne, królowe rodzą się tylko wtedy, gdy jest mnóstwo jedzenia). Samce zawsze rodzą się z niezapłodnionych jaj.

Mrówki są bardziej agresywne w wyższych temperaturach.

Mrówki nie widzą koloru czerwonego.

Czyść pozostałości żywności lub rozlanych napojów. Wystarczy mały okruch, aby przyciągnąć dziesiątki mrówek do Twojego domu.

Przechowywuj żywność  w szczelnych zamkniętych pojemnikach.

Trzymaj oleje roślinne i inne tłuszcze w lodówce.

Przechowywuj jedzenie starannie. Mrówki mogą sie przedostać poprzez rowki w nakrętce butelki. Mogą łatwo dostać się do butelki lub słoika, który nie ma gumowej uszczelki.

Susz wanny i umywalki po ich użyciu.

Myj szklane, metalowe, plastikowe lub papierowe pojemniki przed wyrzuceniem ich do śmieci i recyklingu.

Czyść wszystkie powierzchnie kuchenne, zamiataj i odkurzaj.

Jeśli masz zwierzęta, należy wyczyścić całą żywność, która wypadła z miski zwierzęcia.

Zwróć uwagę na ogólny stan techniczny domu: wypełnij pęknięcia w dolnej części ścian i wokół okien i upewnij się, że zamykają się właściwie.

Kalendarz

Kalendarz

Pokrewne produkty

Produkt nie jest dostępny w Polsce

Produkt nie jest dostępny w Polsce

 

Obejrzyj produkt

Globol Spray 300ml Prusaki Karaluchy Mrówki

Globol Spray 300ml Prusaki Karaluchy Mrówki

 

Obejrzyj produkt