Home > O marce Globol

Grupa Spotless rozszerza asortyment środków owadobójczych Globol w Polsce, jednocześnie od 2014 podbija również całą Europę Wschodnią (Ruminię, Bułgarię, Serbię oraz Słowację).
 
Marka Globol powstała w 1925 roku w niemieckim Neuburgu. Dziesiątki lat badań i doświadczeń na rynku  doprowadziły do opracowania innowacyjnych i skutecznych środków do ochrony konsumentów przed owadami. Sukces marki na rynku niemieckim pozwala na wprowadzenie produktów Globol również w sąsiednich krajach.
 
Jako pierwszy produkt w Polsce pojawiła się Płytka na owady z bardzo skutecznego DDVP chroniąca przed owadami latającymi i biegającymi. Jej skuteczność podbiła serca konsumentów, co skutkowało zdobyciem  aż 5% udziałów rynku . W 2013 roku Spotless, jako nowy właściciel marki ponownie wprowadził Płytkę na owady zawierającą nową substancję czynną w celu poprawy bezpieczeństwa konsumentów.
 
Zmiany te są punktem wyjścia dla nowego otwarcia marki Globol w 2014 roku wraz z wprowadzeniem na rynek pełnej gamy środków owadobójczych przeciwko owadom latającym, biegającym, a także przeciw molom w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb konsumentów nie tylko w Polsce, ale również w 5 krajach Europy Wschodniej (Rumunia, Bułgaria, Serbia, Czechy i Słowacja).

Kontakt

Kontakt:
Sarantis Polska S.A.
Ul. Puławska 42C
05-500 Piaseczno
 
Infolinia: 801-801-831
 
Biuro Informacji Toksykologicznej w Warszawie
Tel. alarmowy: +48 22 619-66-54

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Znamy również:
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony GlobolInsecticides.com/pl/ nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony GlobolInsecticides.com/pl/. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane i czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
- dane są przechowywane bezpiecznie w bazie na serwerze, do której dostęp ma tylko administrator serwera i strony

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem GlobolInsecticides.com/pl/. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:
- czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
- tan rozwinięcia menu w serwisie (aby użytkownik mógł zachować stan rozwinięcia menu przy przechodzeniu pomiędzy podstronami serwisu z innymi stronami informacyjnymi).
Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny GlobolInsecticides.com/pl/) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron
Jeśli Serwis GlobolInsecticides.com/pl/ zawiera odnośniki do innych stron WWW, nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu GlobolInsecticides.com/pl/.

Postanowienia końcowe:
GlobolInsecticides.com/pl/  zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności.